Oslavujeme 10 rokov! Všetkým vám chceme veľmi poďakovať, bez vás by to nešlo :) Oslávte to s nami Super zľavou.
Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
7:00 - 18:00
0 ks
za 0,00 EUR
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
Ze světa Apple
6 způsobů, jak iPhone může zachránit váš život v nouzi.
23.02.2020 Návody
6 způsobů, jak iPhone může zachránit váš život v nouzi.
Přestože stráví uživatelé na svém iPhonu či iPad až několik hodin denně, často si zapomínají aktualizovat bezpečnostní a zdravotnické informace, které... čítať celé
7 skvělých způsobů, jak využít váš starý iPhone
19.02.2020 Návody
7 skvělých způsobů, jak využít váš starý iPhone
Pořídili jste si novější model jablečného telefonu? Možná přemýšlíte nad tím, jakým způsobem využít vaše staré zařízení, aniž by muselo skončit v šupl... čítať celé
5 nejlepších způsobů synchronizace iPhone s počítačem.
11.02.2020 Návody
5 nejlepších způsobů synchronizace iPhone s počítačem.
Operační systémy iOS a macOS se skvěle kombinují a dokonale spolupracují. Již dlouhá léta má kalifornský gigant dokonalý ekosystém svých produktů a pr... čítať celé
Zobraziť všetky články

Apple akcia

  1. Úvod
  2. OBCHODNÉ PODMIENKY
Reklama
Obchodné podmienky

 

 

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.macbookarna.cz. Podmienky bližšie upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.


Kontaktné údaje


Názov: Arcsans s.r.o.
Sídlo: Lidická 8, 602 00 Brno

IČ: 02996961

DIČ:CZ02996961
Zapísaná v obchodnom registri vedenom u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 83222

Telefón: +420 603 189 556
E-mail: info@macbookarna.cz

Kontaktné prevádzkarne: Lidická 8, 602 00, Brno

Prevádzková doba: Po-Pi 7:00 až 18:00hod.

So- 9 až 12:00 hod.


Informácie


Informácie o tovare a cene uvádzané predávajúcim sú záväzné s výnimkou zjavnej chyby. Ceny sú prezentované vrátane všetkých daní (napr. DPH) a poplatkov, okrem nákladov na doručenie tovaru.

Prijímané spôsoby platby sú hotovosť, prevod na účet a dobierka. Predávajúci nepožaduje žiadne poplatky v závislosti od spôsobu platby.

Prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou nie je prijatím ponuky.

Potvrdenie obsahu zmluvy uzavretej v inej než písomnej forme, ktoré vykazuje odchýlky od skutočne dohodnutého obsahu zmluvy, nemá právne účinky.

Prevzatie nevyžiadaného plnenia zo strany kupujúceho neznamená prijatie ponuky.

Predávajúci si vyhradzuje právo pred dodaním tovaru kedykoľvek odstúpiť od zmluvy či zrušiť objednávku bez udania dôvodu.

Fotografie uvedené na stránkach obchodu zodpovedajú predávanému tovaru.


Doručovanie tovaru


Predávajúci dodá tovar kupujúcemu kompletný, najneskôr do 10 dní od potvrdenia objednávky, ak u jednotlivého tovaru neuvádza inú lehotu na dodanie. Ak je u tovaru uvedené „skladom“, predávajúci tovar odošle najneskôr do dvoch pracovných dní. Kupujúci je povinný tovar prevziať a zaplatiť. Kupujúcemu sa odporúča, aby si tovar pri prevzatí čo najskôr prekontroloval.

Doklady k tovaru, predovšetkým daňový doklad, potvrdenia a certifikáty, odošle predávajúci kupujúcemu ihneď po prevzatí tovaru, najneskôr do dvoch dní od prevzatia tovaru spotrebiteľom.

Ak nie je dohodnuté inak a zákazník si tovar nevyzdvihne do dvoch dní od vystavenia objednávky, je predajca oprávnený objednávku zrušiť.

Ak o to požiada kupujúci, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jeho povinnosti z vadného plnenia a akým spôsobom môže kupujúci práva z nich uplatniť.

Cena a spôsob doručenia - objednaný tovar je možné prevziať osobne od pracovníka predávajúceho, a to v Brne, Prahe, Ostrave a Olomouci po predchádzajúcej dohode. Ďalej je možné zaslanie tovaru na dobierku prostredníctvom Českej pošty, zásielkovej služby DPD alebo ČD Kurýra. Doprava zásielky v hodnote pod 200 € stojí 4,60 €. Doprava zásielky v hodnote prevyšujúcej čiastku 200 € je zadarmo. Jedinou výnimkou je doprava prostredníctvom ČD Kurýra - tá je spoplatnená vždy, a to čiastkou 9,60 €.

Ak predávajúci nedodrží lehotu pre dodanie alebo odoslanie tovaru, poskytne kupujúcemu zľavu vo výške 2 % z ceny budúceho nákupu. Ostatné nároky kupujúceho tým nie sú dotknuté.

Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy
Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy do 30 dní od prevzatia tovaru alebo poslednej časti dodávky, a to bez ohľadu na spôsob prevzatia tovaru či prevedenia platby. Uvedená lehota je určená na to, aby sa kupujúci v primeranom rozsahu zoznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru.

Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj kedykoľvek pred dodaním tovaru.

Odstúpenie od zmluvy kupujúci predávajúcemu zašle alebo odovzdá v 30 dňovej lehote. Kupujúci nemusí uvádzať dôvod, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Pre uľahčenie komunikácie je vhodné v odstúpení uviesť dátum nákupu či číslo zmluvy/predajného dokladu, bankovné spojenie a zvolený spôsob vrátenia tovaru.

Predávajúci je povinný kupujúcemu vrátiť čiastku plne zodpovedajúcu cene tovaru a zaplateným nákladom na jeho dodanie do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým platbu od kupujúceho prijal. Ak predajca ponúka v rámci určitého spôsobu dodania tovaru niekoľko možností, je povinný kupujúcemu nahradiť najlacnejšiu z nich. Najneskôr v rovnakej lehote je kupujúci povinný predávajúcemu zaslať alebo odovzdať zakúpený tovar. Tovar by mal byť vrátený predávajúcemu (nie na dobierku) kompletný, najlepšie v pôvodnom obale, nesmie javiť známky opotrebenia či poškodenia. Náklady vrátenia tovaru nesie kupujúci.

Ak je vrátený tovar poškodený porušením povinností kupujúceho, je predávajúci oprávnený voči kupujúcemu uplatniť nárok na náhradu zníženia hodnoty tovaru a započítať ho na vrátenú čiastku.

Výnimky: Právo na odstúpenie od zmluvy nie je možné uplatniť u zmlúv na dodanie digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči, či u zmlúv o poskytovaní služieb, v oboch prípadoch za podmienky, že k splneniu došlo s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy; ďalej u zmlúv na dodávku služieb alebo tovaru (vrátane alkoholických nápojov), ktorých cena závisí od výchyliek finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho; u zmlúv na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu a u zmlúv na tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, u tovaru, ktorý bol nenávratne zmiešaný s iným tovarom, alebo vyňatý z uzavretého obalu a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť; u dodávky zvukových či obrazových nahrávok alebo počítačových programov, ak kupujúci porušil ich pôvodný obal; u dodávky novín, časopisov alebo iných periodík; u zmlúv o ubytovaní, doprave, stravovaní alebo využití voľného času poskytovaných v určenom termíne alebo u zmlúv uzavieraných na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejné dražby.

Vzor pre odstúpenie od zmluvy je dostupný tu.


Práva a povinnosti z vadného plnenia
Akosť pri prevzatí

Baterie není kryta zárukou - jedná se o spotřební zboží

Predávajúci predáva iba použitý tovar. Ak má prevzatý tovar nedostatky (napr. nemá dohodnuté alebo oprávnene očakávané vlastnosti, nehodí sa k obvyklému alebo dohodnutému účelu, nie je kompletný, nezodpovedá jeho množstvo, miera, hmotnosť, alebo akosť nezodpovedá iným zákonným, zmluvným alebo aj predzmluvným parametrom), ide o vady tovaru, za ktoré predávajúci zodpovedá.

Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť najneskôr do dvanástich mesiacov od prevzatia tovaru podľa svojej požiadavky nárok na bezplatné odstránenie vady alebo na primeranú zľavu z ceny; ak to nie je povahe vady neúmerné (najmä ak nie je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu), je možné uplatniť požiadavku na dodanie novej veci bez vád alebo novej súčasti bez vád, ak sa vada týka iba tejto súčasti.

Ak nie je oprava alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.

Počas šiestich mesiacov od prevzatia tovaru sa predpokladá, že vada tovaru existovala už pri prevzatí tovaru.
Predávajúci nie je povinný nároku kupujúceho vyhovieť, ak preukáže, že kupujúci pred prevzatím o vade tovaru vedel alebo ju sám spôsobil.

U predávaného použitého tovaru predávajúci nezodpovedá za vady zodpovedajúce miere doterajšieho používania alebo opotrebenia. U vecí predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá. Miesto práva na výmenu má kupujúci v týchto prípadoch právo na primeranú zľavu.

Zákonné práva z vád

Keďže predávajúci predáva iba použitý tovar, zodpovedá za vady vzniknuté po prevzatí tovaru v 12 mesačnej záručnej dobe alebo v dobe použiteľnosti uvedenej v reklame, na obale tovaru alebo v pripojenom návode.

V tejto lehote môže kupujúci uplatniť reklamáciu a podľa svojej voľby požadovať u vady, ktorá znamená podstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú):

•                 odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci;
•                 bezplatné odstránenie vady opravou;
•                 primeranú zľavu z kúpnej ceny; alebo
•                 vrátenie kúpnej ceny na základe odstúpenia od zmluvy.

Podstatné je také porušenie zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzavretí zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, ak by toto porušenie predvídala.

U vady, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú), má kupující nárok na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny. 

Ak sa vyskytla odstrániteľná vada po oprave opakovane (tretia reklamácia pre rovnakú závadu alebo štvrtá pre odlišné závady) alebo má tovar väčší počet vád (najmenej tri vady súčasne), môže kupujúci uplatniť právo na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy.

Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku bežného opotrebenia alebo nedodržania návodu na použitie.

U vybraného tovaru sa predávajúci zaväzuje kupujúcemu ponúknuť rozšírenú zmluvnú záruku.


Vybavenie reklamácie


Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho alebo osoby určenej k oprave bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Ak tak učiní písomne alebo elektronicky, mal by uviesť svoje kontaktné údaje, popis závady a požiadavku na spôsob vybavenia reklamácie.

Formulár na stiahnutie tu:
Uplatnění reklamace (reklamační list)

Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení vady alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, ak kupujúci žiadal opravu vady, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná.

Ak kupujúci nezvolí svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

Kupujúci je povinný preukázať nákup tovaru (najlepšie dokladom o kúpe). Lehota pre vybavenie reklamácie beží od odovzdania/doručenia tovaru predávajúcemu alebo do miesta určeného k oprave. Tovar by mal byť pri preprave zabalený vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu, mal by byť čistý a kompletný.

Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do troch pracovných dní, rozhodnúť o reklamácii, prípadne o tom, že je k rozhodnutiu potrebné odborné posúdenie. Informáciu o nutnosti odborného posúdenia kupujúcemu v tejto lehote oznámi. Reklamáciu, vrátane odstránenia vady, predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, ak sa s kupujúcim písomne nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, akoby išlo o podstatné porušenie zmluvy.

Ak predávajúci odmietne odstrániť vadu veci, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny alebo odstúpiť od zmluvy.

Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia alebo do doby, kedy bol kupujúci povinný si vec vyzdvihnúť. Ak dôjde k výmene tovaru alebo jeho časti, uplatní sa zodpovednosť predávajúceho, akoby šlo o kúpu nového tovaru alebo jeho časti.

Ak nie je umožnené sledovať stav vybavenia reklamácie on-line, zaväzuje sa predávajúci o vybavení reklamácie kupujúceho informovať podľa jeho požiadavky e-mailovou správou alebo prostredníctvom SMS.

U oprávnenej reklamácie prináleží kupujúcemu náhrada účelne vynaložených nákladov.

Predávajúci sa zaväzuje reklamáciu tovaru nutnej potreby (kočík, zdravotnícke pomôcky a i.) vybaviť vrátane odstránenia vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 20 dní od jej uplatnenia, ak sa s kupujúcim písomne nedohodnú na dlhšej lehote. Alternatívne môže po dobu reklamácie poskytnúť náhradný výrobok.


Ochrana osobných údajov


Kupujúci súhlasí s tým, aby poskytnuté osobné údaje boli predávajúcim spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov (č. 101/2000 Sb.) za účelom plnenia predmetu zmluvy. Kupujúci má právo byť informovaný, aké údaje o ňom predávajúci eviduje, a je oprávnený tieto údaje meniť, prípadne písomne vysloviť nesúhlas s ich spracovávaním. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupujúci môže predávajúcemu oznámiť, že chce ukončiť zasielanie obchodných oznámení, a to na elektronickú adresu získanú v súvislosti s plnením zmluvy, bez toho, aby mu tým vznikli akékoľvek náklady.

Predávajúci sa zaväzuje osobné údaje kupujúceho neposkytnúť iným tretím subjektom než zmluvnému dopravcovi za účelom dodania tovaru.

Predávajúci umožní nákup bez registrácie, pričom údaje neregistrovaných kupujúcich využije výhradne k plneniu predmetu zmluvy, nie k marketingovým či obchodným účelom.


Riešenie sporov


Vzájomné spory medzi predávajúcim a kupujúcim riešia obecné súdy.

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má podľa zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platnom znení, právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb. Subjektom, ktorý je oprávnený mimosúdne riešenie sporu vykonávať, je Česká obchodní inspekce. Bližšie informácie sú dostupné na webových stránkach www.coi.cz.

Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa zahajuje výlučne na návrh spotrebiteľa, a to iba v prípade, že sa spor nepodarilo s predávajúcim vyriešiť priamo. Návrh je možné podať najneskôr do 1 roku odo dňa, kedy spotrebiteľ uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho prvýkrát.

Spotrebiteľ má právo zahájiť mimosúdne riešenie sporu online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke ec.europa.eu/consumers/odr/.

Kupujúci sa tiež môže obrátiť so žiadosťou o radu ohľadom svojich spotrebiteľských práv na dTest, o.p.s. cez www.dtest.cz/poradna či na telefóne +420 299 149 009.

Predávajúci sa zaväzuje usilovať prednostne o mimosúdne riešenie sporov s kupujúcim, ak ho kupujúci neodmietne. Mimosúdne urovnanie sporov je možné vykonať tiež prostredníctvom služby VašeStížnosti.cz na webovej stránke www.vasestiznosti.cz.

Tento postup nie je mediáciou podľa zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platnom znení, ani rozhodcovským konaním podľa zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, v platnom znení, a jeho využitím nie je dotknuté oprávnenie strán obrátiť sa so svojím nárokom na Českú obchodnú inšpekciu či na súd.

Po dobu trvania rokovaní o mimosúdnom urovnaní sporu nebežia ani nezačnú bežať premlčacie a prekluzívne lehoty podľa občianskeho zákonníku, pokiaľ jedna zo strán sporu výslovne neodmietne v rokovaní pokračovať.

Dozor nad dodržovaním povinností podľa zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platnom znení, vykonáva Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Ostatné


Kupujúcim sa pre účely týchto obchodných podmienok rozumie spotrebiteľ, ktorým je človek, ktorý na rozdiel od predávajúceho pri uzavieraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti ani v rámci samostatného výkonu svojho povolania. 

Predávajúcim sa pre účely týchto obchodných podmienok rozumie podnikateľ, ktorý na rozdiel od kupujúceho pri uzavieraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Spätný odber elektrozariadení a iných výrobkov 
Predávajúci zaisťuje spätný odber elektrozariadení z domácností a oddelený zber elektroodpadu, batérií a akumulátorov, v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Zákazník je oprávnený odovzdať staré elektrozariadenie pri nákupe nového obdobného elektrozariadenia alebo batérií či akumulátorov v prevádzkarni predávajúceho.

Zákazník je tiež oprávnený vrátiť elektrozariadenie, elektroodpad či batérie alebo akumulátory v zberniach určených na zber uvedeného odpadu v príslušnej obci.

Predávajúci ďalej zaisťuje spätný odber elektrozariadení od domácností zadarmo priamo v domácnosti, ak si zákazník objedná tovar podobného typu a použitia. Spätný odber sa vzťahuje na elektrozariadenia v počte zodpovedajúcom objednanému tovaru.

Elektrozariadenia, elektroodpad, batérie ani akumulátory nesmú byť odstraňované spolu so zmiešaným odpadom, ale musia byť odkladané na miestach k tomu určených, t.j. v zberných dvoroch alebo miestach ich spätného odberu, napr. na miestach uvedených vyššie. Uvedené zariadenia a odpady budú ďalej využité k výrobe nových zariadení. Nebezpečné a škodlivé látky z týchto zariadení a odpadov môžu poškodiť životné prostredie či ľudské zdravie.

Ostatné tu neuvedené záležitosti sa riadia občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a ďalšími právnymi predpismi, v znení neskorších právnych predpisov.

Zmluva a otázky súvisiace sa riadia českým právom.
Zmeny obchodných podmienok v inej než obojstranne odsúhlasenej písomnej forme sú vylúčené.

Tieto obchodné podmienky sú účinné od 20. júna 2016.

Tieto obchodné podmienky boli vypracované dTest, o.p.s. Predajca ich prevzatím dobrovoľne vstúpil do systému „zvyšovanie kvality obchodných podmienok“, ktorého cieľom je sprehľadnenie a zjednodušenie obchodných podmienok, zlepšenie vzťahu medzi spotrebiteľom a podnikateľom a jasná garancia obchodných podmienok pre kupujúceho - spotrebiteľa. Udelená značka dTest obchodné podmienky má platnosť od 20. júna 2016 do 19. júna 2017.

V prípade otázok k týmto obchodným podmienkam či pri nespokojnosti s konaním prevádzkovateľa nás môžete kontaktovať telefonicky na poradenskej linke dTest: +420 299 149 009, elektronicky vložením otázky na www.dtest.cz/spotrebitelska-poradna alebo písomne na adrese: dTest, o.p.s., Černomořská 419/10, 101 00 Praha 10.

Pravidlá pre použitie kupónu

Novinky ze světa Apple

6 způsobů, jak iPhone může zachránit váš život v nouzi.
23.02.2020 Návody
6 způsobů, jak iPhone může zachránit váš život v nouzi.
Přestože stráví uživatelé na svém iPhonu či iPad až několik hodin denně, často si zapomínají aktualizovat bezpečnostní a zdravotnické informace, které... čítať celé
7 skvělých způsobů, jak využít váš starý iPhone
19.02.2020 Návody
7 skvělých způsobů, jak využít váš starý iPhone
Pořídili jste si novější model jablečného telefonu? Možná přemýšlíte nad tím, jakým způsobem využít vaše staré zařízení, aniž by muselo skončit v šupl... čítať celé
5 nejlepších způsobů synchronizace iPhone s počítačem.
11.02.2020 Návody
5 nejlepších způsobů synchronizace iPhone s počítačem.
Operační systémy iOS a macOS se skvěle kombinují a dokonale spolupracují. Již dlouhá léta má kalifornský gigant dokonalý ekosystém svých produktů a pr... čítať celé
Návod: 5 snadných způsobů, jak urychlit váš Mac.
07.02.2020 Návody
Návod: 5 snadných způsobů, jak urychlit váš Mac.
Stěžovali jste si na pomalou rychlost vašeho počítače Mac? Ti, kteří denně pracují s grafickými a video editory a zároveň udržují dalších deset neakti... čítať celé
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk